Hva er en a-melding og hvorfor finnes den?

Når du betaler lønn til dine ansatte, så vil både NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten vite om dette. Slik at de kan løse sine oppgaver, som f.eks. å sikre at folk betaler skatt, eller å vite hvem som har opparbeidet seg rettigheter gjennom arbeid, osv.

Istedenfor å sende opplysninger til alle disse tre etatene hver for seg på egne skjema, så kan vi heldigvis sende informasjonen de trenger samlet i en a-melding.

Hva inneholder a-meldingen?

A-meldingen inneholder informasjon om
dine ansatte (f.eks. fødselsnummer)
arbeidsforhold (f.eks. startdato)
lønn og lignende (f.eks. fastlønn eller bonus)
forskuddstrekk (skatt trukket fra lønn)
andre opplysninger (f.eks. permittering)

Hva må jeg gjøre?

Vi hjelper deg med å sende inn a-meldingen rett fra systemet, og dette kommer opp automatisk som et steg i lønnskjøringen.

Du kan lese mer om dette her: Lønnskjøring

Hvor ser jeg a-meldinger jeg har sendt fra Luca Regnskap?

Under "Lønn" så vil du ha menyvalget "A-meldinger". Her finner du en oversikt over alle a-meldinger du har sendt fra Luca Regnskap og du se status, når de ble sendt og når de ble mottatt av Altinn.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!