Hvis du har brukt et annet regnskapsprogram tidligere og vil bytte til vårt regnskapsprogram, så må du huske å legge inn en åpningsbalanse når du bytter til oss

Åpningsbalansen for deg som bytter regnskapsprogram

Åpningsbalansen viser hva selskapet har i egenkapital, eiendeler og gjeld ved oppstart. Åpningsbalansen kalles også for inngående balanse, og må legges inn når du bytter fra et regnskapsprogram til et annet, slik at du får overført hva bedriften har og skylder.

Før du kan legge inn åpningsbalansen i vårt system, husk å:

Finne ut av hvilken tall du må hente fra det gamle regnskapsprogrammet ditt. F.eks. hva kundene dine skylder deg, hva du skylder dine leverandører, saldobalansen.
Notere deg datoen du henter disse tallene fra. Denne datoen er datoen du legger åpningsbalansen på i Luca Regnskap.
Registrere bankkontoene dine. Les mer om hvordan du gjør det her: Bankkontoer
Registrere kunder og leverandører som skal inn i åpningsbalansen. Dette gjør du ved å gå til "Salg" > "Kunder" og "Utgift" > "Leverandører".

Vet du ikke hvilken tall eller kontoer som skal inn i åpningsbalanse? Ta kontakt med din regnskapsfører eller spør oss om anbefaling til regnskapsførerhjelp.

Dato for åpingsbalansen

Det er vanlig å bytte regnskapssystem ved årsskifte. Hvis du skal starte med et nytt regnskapssystem 01.01, så skal datoen for åpningsbalansen være 31.12 i foregående år. Det er fordi åpningsbalansen egentlig er utgående balanse 31.12 som da blir den inngående balansen for 01.01.

Har du ført feil dato for åpningsbalansen, kan du endre denne. Les mer om hvordan du redigerer åpningsbalansen her: Rediger åpningsbalansen

Legg inn åpningsbalansen

Klikk på selskapsnavnet ditt oppe i venstre hjørne > velg "Selskapsinnstillinger"
Bla ned og klikk på "Åpningsbalanse"
Klikk på "Registrer åpningsbalanse".
Velg dato.
Velg kontoene på venstre side og legg inn beløp på høyre side. Total må åpningsbalansen gå i 0,00 for at du skal kunne få lov til å lagre.
Legg til et vedlegg hvis du vil.
Når du er ferdig, klikk "Lagre".Det er ikke farlig om du glemte å legge inn åpningsbalansen med en gang du startet hos oss. Den kan legges inn i etterkant. Det er likevel lurt å gjøre det så tidlig du kan, slik at dine regnskapsrapporter gir deg et riktig bilde av hvordan det går med bedriften.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!