Hva er bankavstemming og hvorfor trenger jeg det?

Når du avstemmer en bankkonto så sjekker du at alle pengene som har gått inn og ut på bankkontoen, er også registrert i regnskapet. Det du avstemmer er alle transaksjoner (inn- og utbetalinger). Det høres kanskje ikke så spennende ut, men en bankavstemming gir deg trygghet på at du har registrert alle transaksjoner som har gått gjennom bankkontoen din.

Bankintegrasjon

Vi anbefaler deg sterkt å opprette en bankintegrasjon, slik at vi kan hente inn dine banktransaksjoner automatisk for deg. Da blir bankavstemmingen MYE enklere. Du kan lese mer om dette her.

Avstem en bankkonto - uten bankintegrasjon

Gå til "Bankkontoer" > Klikk på "Avstem" ved siden av bankkontoen du vil avstemme
Klikk på "Ny bankavstemming"
Last opp kontoutskriften for måneden du skal avstemme. Denne finner du i nettbanken din.
Klikk "Opprett avstemming"
Sjekk at balansen i regnskapet stemmer overrens med beløpet du hadde på kontoen i starten av perioden
Sjekk at alle transaksjoner som er registrert i regnskapet ditt stemmer med alle inn- og utbetalingene som vises i kontoutskriften
Finn saldoen i bankutskriften din og skriv den inn. Hvis du får tommel opp, så stemmer utgående saldo! Hvis ikke, gå over og forsøke å finn avvik.
Klikk på "Avstem" hvis du har fått grønn tommel opp og er klar for å lukke perioden!

Avstem en bankkonto - med bankintegrasjon

Gå til "Bankkontoer" > Klikk på "Avstem" ved siden av bankkontoen du vil avstemme
Klikk på "Ny bankavstemming"
Siden du har bankintegrasjon vil alle transaksjoner fra nettbanken din vises på venstre side. Disse matcher du mot regnskapsposteringene som vises på høyre side.

Her har vi koblet en transaksjon mot en innbetaling som er registrert på en faktura

Match alle transaksjoner mot regnskapsposteringene. Alle transaksjoner og posteringer må være matchet før perioden kan avstemmes.Sjekk at utgående saldo fra bankkontoen stemmer overens med utgående saldo for bankkontoen i regnskapet
Klikk på "Avstem" oppe i høyre hjørne når du er klar for å avstemme perioden!

Hvis du har transaksjoner som det ikke finnes posteringer i regnskapet for må du enten opprette posteringen eller sjekke om du har registrert noe feil i regnskapet. Det kan for eksempel være at du har glemt å registrere at en faktura eller utgift er betalt eller registrert feil dato på en inn-/utbetaling.

Legg til bankgebyr/renter

Du kan enkelt legge til bankgebyrer og renter direkte i bankavstemmingen. Du finner knapper for å legge til dette direkte i avstemmingsperioden.

Hvis du har fått penger av banken din velger du "Legg til rente". Hvis du har blitt trukket penger av banken din velger du "Legg til gebyr".Det vil i bakgrunnen bli opprettet en tilhørende journal i regnskapet ditt for renter og gebyrer.

Avvik i avstemmingen

Hvis du ikke får inngående balanse for perioden i regnskapet til å stemme overens med kontoutskriften, så kan du sjekke følgende:

Er alle tidligere perioder riktig avstemt?
Er åpningsbalansen lagt inn riktig?

Hvis du ikke får utgående saldo i regnskapet til å stemme overens med kontoutskriften, så kan du sjekke følgende:

Har du husket å registrere alle utgifter og salg?
Er alle betalinger på dine kundefakturaer og regninger registrert riktig?
Trenger du å legge til bankgebyr eller renter?

Gjenåpne en bankavstemming

Noen ganger er det behov for å gjenåpne en bankavstemmingsperiode. Det kan du enkelt gjøre ved å gå til "Bankkontoer" > "Avstem" og finn perioden du ønsker å gjenåpne. Klikk deg inn på den, og klikk på knappen "Gjenåpne".

Merk at du kan kun gjenåpne den siste perioden du avstemte hvis du har manuell bankavstemming (ingen integrasjon).
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!