Bankkontoer

Du finner dine bankkontoer under "Bankkontoer" i hovedmenyen. Det er her du legger til, redigerer og avstemmer bankkontoene dine.

Legg til en ny bankkonto

Gå til "Bankkontoer"
Klikk på "Ny bankkonto"
Fyll inn alle feltene. Her kommer en forklaring på hva de forskjellige feltene betyr:

Navn: Legg inn et navn som er lett gjenkjennelig og som beskriver hvilken bankkonto dette er.
Type: Her kan du velge mellom fire type bankkontoer
Bankkontonummer: Legg inn kontonummer til bankkontoen
Bankkonto åpnet: Denne datoen bestemmer fra når du skal avstemme bankkontoen din.

Klikk på "Opprett bankkonto" for å fullføre.

Nå vil du se at bankkontoen din vises på oversikten over dine bankkontoer, og at den har fått et eget reskontro nummer i kolonnen "Konto". olonnen.

Rediger eller slett dine bankkontoer

Du kan redigere eller slette dine bankkontoer ved å klikke på redigeringspennen eller søppelbøtteikonet ved siden av den aktuelle kontoen. Hvis du har gjort en føring på en bankkonto, så vil du ikke kunne slette denne.

Bankavstemming

Når du er avstemmer en bankkonto så sjekker du at alle pengene som har gått inn og ut på bankkontoen, er også registrert i regnskapet. Det du avstemmer er alle transaksjoner (inn- og utbetalinger).

Avstem en bankkonto

Gå til "Bankkontoer" > Klikk på "Avstem" ved siden av bankkontoen du vil avstemme
Klikk på "Ny bankavstemmingen"
Last opp kontoutskriften for måneden du skal avstemme. Denne finner du i nettbanken din.
Klikk "Opprett avstemmingen"
Sjekk at balansen i regnskapet stemmer overrens med beløpet du hadde på kontoen i starten av perioden
Sjekk at alle transaksjonen som er registrert i regnskapet ditt stemmer med alle inn- og utbetalingene som vises i kontoutskriften
Finn saldoen i bankutskriften din og skriv den inn. Hvis du får tommel opp, så stemmer utgående saldo! Hvis ikke, gå over og forsøke å finn avvik.
Klikk på "Avstem" hvis du har fått grønn tommel opp og er klar for å lukke perioden!

Legg til gebyr/renter

Du kan enkelt legge til gebyrer og renter direkte i bankavstemmingen. Du finner knapper for å legge til dette nederst i bankavstemmingen:

Det vil i bakgrunnen bli opprette en tilhørende journal i regnskapet ditt for renter og gebyrer.

Avvik i avstemmingen

Hvis du ikke får inngående balanse for perioden i regnskapet til å stemme overrens med kontoutskriften, så kan du sjekke følgende:

Er alle tidligere perioder riktig avstemt?
Er åpningsbalansen lagt inn riktig?

Hvis du ikke får utgående saldo i regnskapet til å stemme overrens med kontoutskriften, så kan du sjekke følgende:

Har du husket å registrere alle kjøp og salg?
Er alle betalinger på dine kundefakturaer og regninger registrert riktig?
Trenger du å legge til gebyr eller renter?

Gjenåpne en bankavstemming

Noen ganger er det behov for å gjenåpne en bankavstemmingsperiode. Det kan du enkelt gjøre ved å gå til "Bankkontoer" > "Avstem" og finn perioden du ønsker å gjenåpne. Klikk deg inn på den, og klikk på knappen "Gjenåpne".

Merk at du kan kun gjenåpne den siste perioden du avstemte.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!