Hva er bilgodtgjørelse?

Ansatte kan få utbetalt bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for reiser som er gjort med privat bil i jobbsammenheng. Det betyr at selskapet betaler en kompensasjon til den ansatte for at de bruker sin private bil i jobbsammenheng.

Dette beløpet er skattefritt og er ment til å dekke drivstoff, vedlikehold av bilen, driftskostnader, osv. Det betyr at hvis dette utbetales til den ansatte, vil ansatte da ikke også kreve å få tilbakebetalt utgifter til drivstoff.

Hvor mye kan den ansatte får utbetalt?

Skattefri bilgodtgjørelse utgjør 3,50,- per km for 2021. Les mer hos Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/satser/bilgodtgjorelse-kilometergodtgjorelse/

Det betyr at hvis en ansatt kjører 100 kilometer i forbindelse med jobb i løpet av en måned, kan de få utbetalt 350,- som skattefri kompensasjon fra arbeidsgiver. Dette utbetales sammen med resten av lønna.

Arbeidsgiver og ansatte kan avtale at man utbetaler mer enn den skattefrie satsen (3,50,- per km i 2021). Merk at det da må trekkes skatt av alt som overstiger den skattefrie satsen på 3,50,-.

Hvis du avtaler at den ansatte skal få utbetalt mer enn den skattefrie satsen, anbefaler vi at du undersøker nærmere hvilken regler som gjelder og hvordan dette skal bokføres. Snakk med en regnskapsfører hvis du er usikker her.

Reiseregning

Den ansatte må levere inn en reiseregning til arbeidsgiver når de krever kompensasjon for bruk av privat bil i jobbsammenheng. Denne kan ansatte lage selv eller bruke et separat reiseregningssystem/kjørebok til å lage.

Reiseregningen må inneholde:

Dato kjøringen tok sted
Formålet med reisen
Avreisested og destinasjon
Antall kilometer kjørt
Fullt navn på passasjerer dersom det kreves passasjertillegg
Underskrives av arbeidstakeren med navn og adresse (elektronisk eller skriftlig)

Reiseregningen må bokføres i regnskapssystemet. Vanligvis kan du bokføre den som et manuelt bilag og legge inn debet 7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig og kredit 2910:ansatt. Når beløpet skal utbetales den ansatte på neste lønnskjøring, legg inn godtgjørelsen som en egen lønnslinje for den ansatte enten når lønnskjøringen opprettes eller i forkant ved å gå til Lønn > Ansatte > Velg ansatt > Ny fast lønnslinje.

Hvis du utbetaler den skattefrie satsen 3,50,- per kilometer skal vanligvis lønnslinjen "Kilometergodtgjørelse bil innenfor Skattedirektoratets satser" velges og beløpet som skal utbetales legges inn.

Snakk med en regnskapsfører om du trenger hjelp med å føre reiseregningen eller lønnskjøringen!

Pendlerfradrag - kjøring til og fra jobb

Dette skal ikke legges inn i regnskapsprogrammet. Den ansatte kan sjekke med Skatteetaten om dette er noe de kan kreve fradrag på når de fyller inn sin prvate selvangivelse i Altinn. Les mer om dette hos Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/reise-tilfra-jobb/pendler/
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!