Brukerspråk på engelsk

Som standard vil brukerspråket ditt være satt til norsk. Foretrekker du engelsk, kan du endre dette i brukerinnstillingene.

Endre brukerspråk

Klikk på selskapnavnet øverst i venstre hjørne
Velg "Brukerinnstillinger"
I feltet "Språk" velger du om du ønsker å bruke løsningen på norsk eller engelsk

Hvis du også ønsker å endre språk på kundekommunikasjonen din (utgående fakturaer, tilbud o.l.), så gjøres dette i "Selskapsinnstillingene" under fanen "Selskap".

User Language in English

By default, your user language will be set to Norwegian. If you prefer English, you can change this in the user settings.

Change user language

Click on the company name in the top left corner
Select "User settings" (Norwegian: "Brukerinnstillinger")
In the field "Language" (Norwegian: "Språk"), select whether you want to use the application in Norwegian or English

If you also want to change the language of your customer communication (outbound invoices, offers, etc.), this can be changed in the "Company settings" under the "Company" tab.

You can also speak English with our support team
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!