Kreditnotaen aldri skulle vært opprettet og skal slettes

Det er ikke mulig å slette en kreditnota, men man kan registrere en ny faktura med motsatt beløp og kontoer som nuller ut den feilregistrerte kreditnotaen. Først oppretter du en faktura med samme fakturdato som kreditnotaen, men motsatt beløp. Deretter kobler du denne mot kreditnotaen slik at de gjøres opp mot hverandre

Gå til "Salg" > "Faktura" > Klikk på "Ny faktura"
Registrer en faktura med nøyaktig samme informasjon som kreditnotaen - samme kunde, produkter, mva, beløp, o.l. Pass på at fakturadato er samme dato som kreditnota dato.
Ikke sett minus foran beløpet! La beløpet være positivt.
Klikk "Send faktura" og send fakturaen til din egen e-post (ikke kundens).

Nå kan du koble kreditnotaen mot denne kundefakturaen i kundereskontroen for å sette dem som oppgjort.

Gå til "Salg" > "Kunder" > Finn kunden fakturaene er opprettet på
Klikk på (...)-knappen og velg "Kundereskontro"
Koble sammen kreditnotaen og fakturaen her.

Nå er de koblet sammen
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!