Hva er fri bil?

Fri bil går ut på at en ansatt bruker en bil som arbeidsgiveren eier til privat kjøring. Den ansatte må trekkes skatt for verdien av denne fordelen, og dette er det vi kaller "Fri bil". Denne innrapporteringer gjøres ved at du legger til lønnslinjen "Fri bil" på den ansatte, og inkluderer denne i lønnskjøringen og a-meldingen.

Les mer om fri bil og reglene rundt dette hos skatteetaten her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/firmabil/

Hvordan registrere fri bil i lønnsmodulen

Før du kan legge lønnslinjen fri bil på en ansatt, så må du først registrere bilen.

Registrer en bil

Gå til "Lønn" > "Biler"
Klikk på "Registrer ny bil"
Fyll inn registreringsnummer og listepris
Klikk "Lagre ny bil"

Les mer om listepris hos Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/satser/bilpriser-listepris-som-ny/

Legg til fri bil på en ansatt

Når bilen er registrert ferdig, kan du bruke den til å registrere lønnslinjen fri bil på en ansatt.

Gå til "Lønn" > "Ansatte"
Gå inn på den ansatte
Under lønnslinjer, klikk på "Ny fast lønnslinje"
Søk opp "Fri bil", velg bil og legg inn beløp
Klikk "Lagre"

Du kan også legge til fri bil lønnslinjen på ansatte i lønnskjøringen neste gang du kjører lønn.

Vi anbefaler at du snakker med en regnskapsfører om du er usikker på hvilket beløp du skal rapportere inn.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!