Dette er en hjelpeartikkel som går gjennom hvordan man generelt skal føre import av varer hvis selskapet ditt er mva-pliktig.

Vi anbefaler at du får hjelp av en autorisert regnskapsfører hvis du er usikker på føringer som gjelder importering av varer.

Når du importerer varer, så sitter du vanligvis igjen med en faktura for kjøpet og en tolldeklarasjon. Begge må føres inn i regnskapet ditt, og nedenfor så forklarer vi deg trinnvis hvordan du gjør dette.

Trinn 1: Registrer den utenlandske fakturaen

Gå til "Innboks" og last opp fakturaen
Klikk "Ny utgift"
Fyll ut leverandørfakturaen som vanlig, men husk på dette:
I feltet "Hva har du handlet?" velg "Varer kjøpt fra utlandet"
I feltet "Valuta" velg valutaen som står oppført på fakturaen
Når du har fylt ut resten av fakturaen, klikk "Registrer"

Nå har du registrert selve regningen for varene du har importert. Neste trinn er å registrere tolldeklarasjonen.

Trinn 2: Registrer tolldeklarasjonen

Etter at du har import varer til Norge og mottatt varene, så vil du senere få en tolldeklarasjon i Altinn. Denne skal også føres inn i regnskapet ditt. Tolldeklarasjonen kommer periodevis.

Last ned tolldeklarasjon PDF-filen fra Altinn. Den ser vanligvis slik ut:

Et eksempel på hvordan en tolldeklarasjon ser ut

Gå til "Regnskap" > "Manuelt bilag"
Legg inn en beskrivelse
Last opp tolldeklarasjonene for hver leveranse/følgebrevet OG selve fakturaen. Du kan kun laste opp én fil, så disse filene må derfor slås sammen til en fil før du laster dem opp.
I dato feltet, så legger du inn den siste dagen i som står opplyst i perioden tolldeklarasjonen gjelder for
Før inn tolldeklarasjonen med konto "4380 Grunnlag mva innførsel av varer, høy sats" på både kredit og debet side. På debet siden skal mva-kode 81 velges, og på kredit siden skal mva kode 0 velges.

Her er et eksempel på hvordan føringen skal se ut i Luca Regnskap

Klikk "Opprett bilag"

Nå er tolldeklarasjonen registrert. Neste steg er å kontrollere at mva-meldingen har blitt riktig.

Trinn 3: Sjekk mva-meldingen

Først, ta en titt på journalen du nettopp opprettet for tolldeklarasjonen. Den skal da se ut som eksempelet nedenfor. Se at konto "4380 Grunnlag mva innførsel av varer, høy sats" går i 0,00, mens de to mva-kontoene skal nulle ut hverandre. Dette kalles også "omvendt avgiftsberegning" som betyr at vi registrerer at du både skylder avgiftsmyndighetene et beløp, samtidig som du får fradrag for det samme beløpet

Her er et eksempel på hvordan journalen for tolldeklarasjonen ser ut

Deretter ta en titt på mva-meldingen ved å gå til "Skatt" i hovedmenyen. Du vil se at hele beløpet dukker opp som grunnlag i post 2 og post 9. Så vil du se mva-beløpet i post 9 (avgift) og post 17 (fradrag). Total så vil dette gå i 0,00 skyldig i post 19.

Slik vil tolldeklarasjonen se ut i mva-meldingen

Kjekt å vite! Formålet med å føre tolldeklarasjonen er innrapportering til Altinn, og derfor må vi føre tolldeklarasjonen slik at den kommer på de riktige postene i mva-meldingen.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!