Vi tilbyr et GraphQL API 🤓

Kom i gang

1. Gi din bruker tilgang
APIet vårt er basert på bruker, så du gir tilgang til APIet som den brukeren du er. APIet vil da ha samme rettigheter som brukeren. Dersom du vil at APIet skal ha begrensede rettigheter kan du opprette en ny bruker med de rettighetene til de selskapene du ønsker.
For å skru på API for en bruker gjør du følgende
Gå til Selskapsinnstillinger->Brukere.
Velg den riktige brukeren


Velg Full tilgang på API-tilgang

Klikk lagre

2. Opprette API-nøkkel
Gå til Brukerinnstillinger (som den brukeren som skal ha tilgangen)
Klikk på "Ny personlig API-nøkkel"


Fyll ut Navn (valgfritt så du husker), utløpsdato (kan være tomt om du ønsker) og hvilket selskap det gjelder (om du har flere selskap)
Klikk lagre
Spar på den token som du så får

3. Bruke API-nøkkelen
GraphQL-API et finnes på /api/v1/graphql (så f.eks. https://go.lucalabs.com/api/v1/graphql for produksjonstilgang). Du må sette headeren Authorization til Bearer JWT_TOKEN hvor JWT_TOKEN er den token som ble opprettet i steg 2.

4. Første eksempellkall
Nå burde du kunne kjøre:
{
saleInvoices {
nodes {
id
}
}
}


Dokumentasjon av tilgjengelige kall
Du kan bruke GraphQL sin innebygde dokumentasjonsserver. De fleste API-verktøy støtter dette, f.eks. i Insomnia trykker du på schema-knappen for å hente opp dokumentasjonen etter at du har satt opp:

Insomniaeksempel

Andre API artikler
Liste over API-funksjonalitet.
API paginering.

Testserver
Kontakt support@lucalabs.com om du ønsker tilgang til vår testserver.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!