Kunden min har betalt en faktura dobbelt

Eksempel: Du sender en faktura til kunden din på totalt kr 100,-. Så betaler kunden din den samme fakturaen to ganger så du sitter med 2 x kr 100,-. Hva gjør du da?

Gå til kundefakturaen som ble feilbetalt
Klikk på "Registrer betaling"
Registrer den første innbetalingen på kr 100,- som vanlig. Husk riktig dato!
Så registrerer du den andre betalingen på kr 100,-. Klikk på "Betal beløpet delvis" og legg inn -100,00. Obs! Merk at du må legge til fortegnet - foran beløpet nå.

Nå vil du se at det er registrert to innbetalinger.


Så vil man betale tilbake beløpet som ble for mye innbetalt. I eksempelet vårt, så vil dette bli kr 100,- vi tilbakebetaler til kunden.

Overfør kr 100,- fra bankkontoen pengene kom inn på til kundens bankkonto
Gå til kundefakturaen
Klikk "Registrer en ny innbetaling"
Nå vil vi automatisk registrere at siden denne kundefakturaen er overbetalt med kr 100,-, så er det kr 100,- du vil betale tilbake til kunden. Husk at du legger inn datoen pengene ble trukket fra bankkontoen din her.
Klikk "Registrer betaling"

Det er viktig å passe på at alle transaksjoner, også disse som tilbakebetales til kunden, blir registrert med riktige datoer og beløp i regnskapet. Hvis du ikke gjør det, vil du få problemer når du avstemmer bankkontoen.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!