Kunden min har betalt en faktura dobbelt

Eksempel: Du sender en faktura til kunden din på totalt kr 100,-. Så betaler kunden din den samme fakturaen to ganger så du sitter med 2 x kr 100,-. Hva gjør du da?

Gå til kundefakturaen som ble feilbetalt
Klikk på "Registrer betaling"
Registrer den første innbetalingen på kr 100,- som vanlig. Husk riktig dato!
Så registrerer du den andre betalingen på kr 100,-. Klikk på "Betal beløpet delvis" og legg inn -100,00. Obs! Merk at du må legge til fortegnet - foran beløpet nå.

Nå vil du se at det er registrert to innbetalinger.


Så vil man betale tilbake beløpet som ble for mye innbetalt. I eksempelet vårt, så vil dette bli kr 100,- vi tilbakebetaler til kunden.

Overfør kr 100,- fra bankkontoen pengene kom inn på til kundens bankkonto
Gå til kundefakturaen i Luca Regnskap
Klikk "Registrer en ny innbetaling"
Nå vil vi automatisk registrere at siden denne kundefakturaen er overbetalt med kr 100,-, så er det kr 100,- du vil betale tilbake til kunden. Husk at du legger inn datoen pengene ble trukket fra bankkontoen din her.
Klikk "Registrer betaling"

Det er viktig å passe på at alle transaksjoner, også disse som tilbakebetales til kunden, blir registrert med riktige datoer og beløp i regnskapet. Hvis du ikke gjør det, vil du få problemer når du avstemmer bankkontoen.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!