Hvordan du registrerer ansatte

For å kunne kjøre en lønnskjøring, så må du ha lagt inn alle de ansatte du ønsker å inkludere i lønnskjøringen.

Husk at du må ha satt opp lønnsinnstillingene dine som forklart her før du legger til ansatte. Spesielt viktig er det at du har lagt inn din kontaktinformasjon under «Lønn» > «Kontaktinfo» i selskapsinnstillingene. Dette er nødvendig for at du skal kunne hente skattekort på de ansatte.

Legg til ny ansatt

Gå til «Lønn» > «Ansatte» i hovedmenyen
Klikk på «Ny ansatt»
Fyll ut alle felt her. Det er viktig at du fyller ut fullt navn, personnummer, e-post og kontonummer. Disse stegene er nødvendige for å kunne fullføre lønnskjøringen.Klikk «Lagre» og gå videre til neste trinn «Legg til ny stilling»

Legg til en stilling på en ansatt

Etter at du har registrert grunnleggende informasjon som personnummer og navn, må du opprette en stilling på den ansatte.

Viktig! Hvis du har kjørt lønn på denne ansatte tidligere i et annet system, så må informasjonen du hadde på den samme ansatte i det forrige lønnssystemet ditt være identisk med det du legger inn her. Hvis det finnes avvik i for eksempel startdatoen til den ansatte, vil du få feil på a-meldingen ved den neste lønnskjøringen.

Fyll ut feltene
Ansettelsesdetaljer
Startdato for stillingen: Velg datoen den ansatte startet å jobbe i selskapet.
Sluttdato for stillingen: Velg dato den ansatte sluttet å jobbe i selskapet. Hvis den ansatte ikke har en planlagt sluttdato, så skal dette feltet stå tomt.
Arbeidsgiver: Velg om selskapet ditt er den ansattes hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver.

Lønnsdetaljer
Lønn: Velg mellom fastlønn, timelønn eller legg inn senere. Hvis du velger fastlønn, må du også fylle inn årslønn. Hvis du velger timelønn, må du fylle inn sats (lønn pr/time).
Feriepengesats: Velg hvilken feriepengesatsen den ansatte skal ha.
Timer pr uke fulltid: Legg inn hvor mange timer den ansatte jobber i uken.
Stillingsprosent: Legg inn stillingsprosent.

For statlig statistikkføring
Yrkeskode: Velg yrkeskoden for den ansatte. Yrkeskoden skal baseres på arbeidsoppgavene til den ansatte, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Ler mer her.
Stillingstype: Velg stillingstype fra nedtrekksmenyen.
Arbeidstidsordning: Velg arbeidstidsordning fra nedtrekksmenyen.
Ansettelsesform: Enten fast eller midlertidig ansettelse.

Lønn fra andre systemer enn Luca Regnskap
Feriepenger til gode i 2019: Legg inn feriepenger den ansatte har til gode fra i fjor, hvis de var ansatt hos bedriften da.
Har mottatt lønn fra et annet system i 2020: Velg om den ansatte har mottatt lønn fra dette selskapet i nåværende år gjennom et annet lønnssystem enn Luca Regnskap. Hvis ja, så vil du bli bedt å legge inn tall for nåværende år også slik at utregningene på lønnslippen blir riktig for den ansatte.

Klikk «Lagre» når alt er utfylt for å legge stillingen inn på den ansatte.Hent skattekort

Du må hente skattekort på dine ansatte, før du kjører lønn. Hvis du ikke gjør det, eller de ansatte ikke har et gyldig skattekort, så vil det trekkes 50% i skatt på den ansatte. For å kunne hente skattekort må en integrasjon med Altinn være satt opp. Du kan lese mer om hvordan du henter skattekort på dine ansatte her: Hente skattekort
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!