Legg til ansatt

For å kunne kjøre en lønnskjøring, så må du ha lagt inn alle de ansatte du ønsker å inkludere i lønnskjøringen.

Husk at du må ha satt opp lønnsinnstillingene dine som forklart her før du legger til ansatte. Spesielt viktig er det at du har lagt inn din kontaktinformasjon under «Lønn» > «Kontaktinfo» i selskapsinnstillingene.

Legg til ny ansatt
Gå til «Lønn» > «Ansatte» i hovedmenyen
Klikk på «Ny ansatt»
Fyll ut alle felt her. Viktig! Hvis du har kjørt lønn på denne ansatte tidligere i et annet system, så anbefaler vi at det du legger inn ligner mest mulig på informasjonen du hadde på den samme ansatte i det forrige lønnssystemet ditt. Dette er for å unngå feil i a-meldingen.Det er viktig at du fyller ut fullt navn, personnummer, e-post og kontonummer. Disse stegene er nødvendige for å kunne fullføre lønnskjøringen.

Klikke «Lagre» og gå videre til neste trinn «Legg til ny stilling»

Legg til ny stilling
Fyll ut feltene

Ansettelsesdetaljer
Startdato for stillingen: Velg datoen den ansatte startet å jobbe i selskapet.
Sluttdato for stillingen: Velg dato den ansatte sluttet å jobbe i selskapet. Hvis den ansatte ikke har en planlagt sluttdato, så skal dette feltet stå tomt.
Arbeidsgiver: Velg om selskapet ditt er den ansattes hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver.

Lønnsdetaljer
Lønn: Velg mellom fastlønn, timelønn eller legg inn senere. Hvis du velger fastlønn, så må du også fylle inn årslønn. Hvis du velger timelønn, så må du fylle inn sats (lønn pr/time)
Feriepengesats: Velg hvilken feriepengesats den ansatte skal ha.
Timer pr uke fulltid: Legg inn hvor mange timer den ansatte jobber i uken.
Stillingsprosent: Legg inn stillingsprosent.

For statlig statistikkføring
Yrkeskode: Velg yrkeskoden for den ansatte. Yrkeskoden skal baseres på arbeidsoppgavene til den ansatte, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Ler mer her.
Stillingstype: Velg stillingstype fra nedtrekksmenyen.
Arbeidstidsordning: Velg arbeidstidsordning fra nedtrekksmenyen.

Lønn fra andre systemer enn Luca Regnskap
Feriepenger til gode i 2019: Legg inn feriepenger den ansatte har til gode fra i fjor.
Har mottatt lønn fra et annet system i 2020: Velg om den ansatte har mottatt lønn fra dette selskapet i nåværende år gjennom et annet lønnssystem enn Luca Regnskap. Hvis ja, så vil du bli bedt å legge inn tall for nåværende år også slik at utregningene på lønnslippen blir riktig for den ansatte.

Klikk «Lagre» når alt er utfylt for å legge stillingen inn på den ansatte.

Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!