Kom i gang med lønn

Dette er en hjelpeartikkel som hjelper deg med å få oversikt over det du må gjøre første gang du bruker lønnsmodulen.

Aktiver lønnsmodulen

Lønnsmodulen kan aktiveres fra "Mitt abonnement". Les mer om hvordan du aktiverer lønnsmodulen her: Aktiver eller avslutt ditt abonnement

Lønnsinnstillinger

Lønnsinnstillingene dine må være satt opp før du kan begynne å legge til ansatte eller kjøre lønn. Dette gjør du ved å gå til "Selskapsinnstillinger" > "Lønn". Her fyller du inn viktig informasjon som fra når det skal føres lønn, når feriepenger vanligvis skal utbetales, standard arbeidstimer, sats for arbeidsgiveravgift, og så videre. Trenger du hjelp til å fylle inn dette, anbefaler jeg å se på vår hjelpeartikkel her: Lønnsinnstillinger

Registrere ansatte

Når lønnsinnstillingene er satt opp, kan du registrere dine ansatte! Gå til "Lønn" > "Ansatte". Klikk på på "Ny ansatt". Det er viktig at du registrere alle ansatte som har et arbeidsforhold i bedriften din, og som skal være en del av lønnskjøringene/a-meldingene du sender inn fra Luca Regnskap.

Du kan lese mer om hvordan du registrere ansatte her: Legg til en ny ansatt

Opprett din første lønnskjøring og send inn a-melding

Når alle ansatte er registrert, kan du opprette din første lønnskjøring. Dette gjør du ved å gå til "Lønn" > "Lønnskjøringer". Klikk på "Ny lønnskjøring" og velg lønningsdato og ansatte som skal utbetales. Du må også sende inn en a-melding til Altinn (Skatteetaten) for hver lønnskjøring du gjør, for å rapportere inn arbeidsforholdet til myndighetene.

Les mer om hvordan du oppretter og kjører lønn og a-meldinger her: Lønnskjøring

Husk å betale AGA og skatt

AGA og skatt betales periodevis. Det vil si, du betaler det du skylder av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatten for de ansatte for to måneder av ganger. Denne betales før den 15. påfølgende måned. Det vil si at du betaler AGA og skatt for januar-februar mellom 01. og 15 mars.

Les mer om AGA og skatt her: Skatt/forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (AGA)

Rapporter inn OTP

Husk at du som arbeidsgiver må rapportere inn OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) på dine ansatte. Dette kan du gjøre ved å gå til "Skatt" > "OTP". Les mer om hva OTP er her: Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Ble kjent med dine lønnsrapporter

Et nyttig verktøy for deg som arbeidsgiver/lønnsansvarlig er å bli kjent med lønnsrapportene Disse finner du ved å gå til "Lønn" > "Rapporter". Her finner du en oversikt over lønnskjøringene og feriepenger du skylder, filtrert på år. Du har også en rapportert over alle a-meldinger du har sendt inn, med et avansert valg hvor du kan se .XML filene som er sendt og mottatt til/fra Altinn.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!