Vi støtter de vanligste lønnstypene du trenger for å kunne kjøre lønn. Du legger til faste lønnstyper på ansatte ved å gå til "Lønn" > "Ansatte" > velg den ansatte og klikk "Ny fast lønnslinje". Du kan også legge til en lønnstype når du oppretter en lønnskjøring. Les mer om lønnskjøring her: Lønnskjøring

Lønnstyper

Vanlige lønnstyper

Fastlønn
Timelønn
Elektronisk kommunikasjon
Kantinetrekk
Bonus
Fri bil

Feriepenger

Regnskapssystemet vil automatisk beregne feriepengeutbetalingene for dine ansatte, basert på lønnsinnstillingene og tidligere utbetalinger som er registrert i regnskapssystemet på den ansatte.

Feriepenger m/skattetrekk
Feriepenger u/skattetrekk
Trekk i lønn for ferie

Andre lønnstyper

Helligdagstillegg
Overtidsgodtgjørelse
Overtidsmat over beløpsgrense
Tips
Fri transport
Fast bilgodtgjørelse
Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler
Kilometergodtgjørelse passasjertilegg
Kilometergodtgjørelse bil over skattedirektoratets satser
Kilometergodtgjørelse bil innenfor skattedirektoratets satser
Skattefrie utbetalinger
Skattepliktig del av visse typer forsikringer
Skattepliktige bonuspoeng
Skattepliktig personalrabatt
Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv
Faste tillegg
Flyttegodtgjørelse mv.

Er du usikker på hvilken lønnstype du skal bruke, anbefaler vi at du tar kontakt med en regnskapsfører for hjelp.
Savner du en lønnstype? Send oss gjerne ønsker i chatten!
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!