Legg til permisjon

Du må rapportere inn permisjon hvis en ansatt har hel eller delvis permisjon fra arbeidsforholdet i 14 dager eller mer. Dette gjelder både lønnet og ulønnet permisjon og sammehengende og ikke sammenhengende permisjon. Du legger til permisjon på den ansatte ved å gå til "Lønn" > "Ansatte" i hovedmenyen. Klikk deg inn på den ansatte som skal ut i permisjon, bla ned og velg "Legg til permisjon/permittering".

Legg inn her når permisjonen starter, når den slutter, type permisjon og prosent borte fra jobben. Dette må legges inn slik at det blir rapportert inn med neste a-melding.

Ler gjerne mer om permisjon på hjemmesidene til Skatteetaten

Regnskapssystemet gjør per i dag ingen utregninger av permisjoner. Husk å regne ut riktig beløp som skal utbetales til den ansatte i lønnskjøringen basert på permisjonsprosenten.

Type permisjoner

Permisjon med foreldrepenger
Gjelder fødselspermisjon og foreldrepermisjon med foreldrepenger (begge foreldre). Den ansatte får foreldrepenger fra NAV.

Permisjon ved militærtjeneste
Den ansatte får permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste.

Utdanningspermisjon
Ansatte får lønnet eller ulønnet permisjon ved utdanning.

Velferdspermisjon
Alle andre permisjonstyper som de andre permisjonstypene beskrevet ovenfor ikke dekker (både lønnet og ulønnet).

Vi har en egen hjelpeartikkel for permitteringer her
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!