Hvis du har gjort en feil i registreringen av åpningsbalansen din kan du i ettertid redigere denne. Dette kan gjøres så lenge du ikke har lukket regnskapet for den aktuelle perioden eller har noen andre regnskapslåser som hindrer deg fra å endre den som f.eks. avstemt en bankkonto som er en del av åpningsbalansen. Hvis du har gjort dette, må du gjenåpne regnskapet eller den avstemte bankkontoen før du kan redigere åpningsbalansen.

Rediger åpningsbalansen

Gå til journalen for åpningsbalansen
Dette kan du enten gjøre ved å gå til "Selskapsinnstillinger" > "Åpningsbalanse" > "Vis åpningsbalanse" eller søk opp journalen i bilagslisten under "Regnskap" i hovedmenyen.
Klikk på "Rediger journal"Gjør endringer på dato, vedlegg, kontoer og beløp
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!